Trocha práce nikomu neuškodí aneb Ferdásek při přeskládávání dřeva kvůli celkové reorganizaci dřevníku:o) Podotýkám, že jsem pracovala také, ale Ferda trval na zveřejnění pouze jeho fotky!!

Víkendové lenošení v Kobeřicích u dědečka a babičky / Weekend´s lazing away in Kobeřice at grandpa´s and grandma´s

A bit of work has never harmed anyone: Ferdinand while piling up wood due to general reorganization of the woodshed:o) I have to point out that I did bunch of work too, but Ferda insisted on publishing of his photo ONLY!!

Večerní grilování bylo zkrátka báječné! Buřtíky, zeleninka, vínečko, pivečko…

Late afternoon BBQ was absolutely gorgeous! Sausages, vegetables, vine, beer…

Víkendové lenošení v Kobeřicích u dědečka a babičky / Weekend´s lazing away in Kobeřice at grandpa´s and grandma´s

I děděček s babičkou byli v dobré náladě…

Also grandpa and grandma were in good spirits…

Víkendové lenošení v Kobeřicích u dědečka a babičky / Weekend´s lazing away in Kobeřice at grandpa´s and grandma´s
A za to, že jsme takoví pomocníci, o nás bylo královsky postaráno: snídaně o 5 chodech!!

Good workers deserve a good meal truly roayl: breakfast of 5 courses!!

Víkendové lenošení v Kobeřicích u dědečka a babičky / Weekend´s lazing away in Kobeřice at grandpa´s and grandma´s

No, a já jsem se ještě dorazila meruňkama:o) Ne že by Ferdík zaostával…!

Well, and I finished off with some apricots:o) Not that Ferda would be falling behind…!

Podobné články